“Kis zöld lábnyomok”

Info

WHAT will be done

Description:

A “Kis zöld lábnyomok” elnevezés? projektünk egy heti óvodai tevékenységünket foglalja össze. A tevékenységeket az újrahasznosítás (megújuló energiaforrások, szelektív hulladékgy?jtés) és az “Adj új életet tárgyaidnak!” témája köré építjük fel.
A projekt megvalósítása során célunk a környezettudatos magatartási minták és életvitel megalapozása,
kialakítása a gyermekek és családjuk körében. Energia megtakarítás lehet?ségeivel való ismerkedés Hulladékgy?jtés családok bevonásával, ismerkedés a hulladékok fajtáival. A szül?k szemléletformálása. Ismerkedés a természeti er?k (Nap, leveg?, víz) energiájának jótékony felhasználásával, és az energiatakarékossággal.
A projekt során megvalósítandó tevékenységek:
– Üvegház készítése PET palackokból
– Szélforgó készítése PET palackokból
– Napkollektor készítése PET palackokból
– Megunt játékok csere-beréje
– Ruhagy?jtés a rászorulók részére

Várható eredmények:
– A tervezett tevékenységek során csökkentjük a nyelvi hátrányokat, fejlesztjük a kifejez?készséget, mondatalkotási készséget, a beszédtechnikát és er?sítjük a beszédbátorságot a gyermekekben.
– A gyermekek és szüleik megismerik az energiafogyasztás takarékos felhasználásának alapjait és az otthonukban is alkalmazható víztakarékossági módokat.
– A projektben résztvev?k megismerik a leveg? és a légáramlás felhasználhatóságát, mint energiaforrást, valamint a leveg?t károsító hatásokat és annak kiküszöbölésének alapjait.
– A gyermekek és szüleik a hulladékok újrahasznosításáról szereznek ismereteket.
– Megismerik az üvegház, napkollektor és napelem fogalmát.
– Érzékenyítjük a résztvev?k szociális készségeit, egymásra való odafigyelését.

A program részvev?i a 3-7 éves gyermekek és szüleik, valamint az óvoda dolgozói.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Békéscsaba
Lencsési út
15.
5600

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Lencsési Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions