Klädinsamling after work

Info

WHAT will be done

Description:

Nacka stadshus anordnar 3-4 ggr/år after work för sina anställda i Nacka stadshus med tema hållbar miljö. Två veckor innan eventet är man som anställd välkommen att skänka saker beroende på tema (t.ex kommande tema är kläder och barnkläder).

Under själva after worken byggs en temporär "affär" i Nacka stadshus upp där man sedan är välkommen att ta hem det som man tycker om, utan kostnad. Det som blir över skänker vi sedan till välgörande ändamål.

Även snacks och eventuell mat är också under samma tema – vi gör gärna plockmat på t.ex blast från grönsaker, juice på räddad frukt osv.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Nacka
Granitvägen
15
13181

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Nacka kommun
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.nacka.se
nina.nyman@nacka.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions