“ÖKO-PAKOLÁS”

Info

WHAT will be done

Description:

„ÖKO-PAKOLÁS”

Intézményünk, a Gothard Jen? Általános Iskola 2011-ben nyerte el el?ször az Ökoiskola címet, majd 2014-ben másodszor is megkaptuk azt. Névadónk neves
helyi tudós, csillagász volt. Környezeti nevelési referenciaintézmény és tehetségpont vagyunk. Iskolánkban „Madarász-suli” m?ködik, és 18 éve rendezzük meg a „Megsebzett bolygó” komplex megyei természettudományi vetélked?t. A hétköznapokon is nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy népszer?sítsük az aktív, cselekv? környezetvéd? gondolkodást.
Iskolánk olyan akcióval csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét felhívásához, amely egyszerre célozza a szül?ket és a diákokat, tehát
tevékenységünk az egész család szemléletformálására irányul. Diákjaink zöme otthon készített és csomagolt tízóraival érkezik az iskolába, amit általában a szül?k készítenek el, jobb esetben együtt a gyermekükkel. Akik nem otthonról hozzák a tízórait, azok az iskolai büfében vásárolnak. Ha a
csomagolóanyagok mennyiségét akarjuk csökkenteni, akkor a szül?kre és gyerekeikre, valamint az iskolai büfére egyszerre kell hatnunk. Ennek érdekében az alábbiakat vállaljuk:
Az ökoiskolai munkacsoport szervezésében és irányításával november 18-án, pénteken minden osztályf?nök ki fog osztani a gyermekeknek 5-5 darab környezetbarát papírból készült tízórais zacskót, melyeket a Korszer? Iskoláért Alapítvány vásárol meg – a szükséges mennyiségben. Az iskolánk honlapján felhívást teszünk közzé, majd az elektronikus naplón keresztül is tájékoztatjuk a szül?ket arról, hogy november 21-25. között a lehet?
legkevesebb csomagolóanyagot felhasználva készítsék el gyermekükkel közösen
a napi tízórai csomagokat. Ugyancsak tájékoztatást nyújtunk az ilyen típusú zacskók beszerzésének lehet?ségeir?l is. Megkérjük a szül?ket, hogy ezen a
héten ne használjanak alufóliát, frissen tartó fóliát, hanem helyette tegyék a szendvicseket tízórais dobozba, ha az nincsen, akkor csomagoljanak az általunk küldött környezetbarát zacskóba! Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak akkor használjanak csomagolóanyagot, ha az feltétlenül szükséges. Ugyanilyen zacskókat helyezünk el az iskolai büfében is, az üzemeltet?t részletesen tájékoztatva és bevonva az akcióba.
Az általunk beszerzett és felhasznált zacskó garantáltan környezetbarát ökotermék, klórmentesen fehérített, komposztálható papírból készül.
Az akcióról figyelemfelhívó plakát készül egy rajz-média szakos kollégan? irányításával, amit az iskolai büfé közelében helyezünk el. Az akció alatt valamennyi osztály rendhagyó osztályf?nöki órán beszélget a hulladékcsökkentés lehet?ségeir?l és a környezetkímél? csomagolási lehet?ségekr?l. Ezzel párhuzamosan rajzórákon és természetismeret órákon is feldolgozzák a gyerekek ezt a témát. Az iskolai diákönkormányzat és a rádiós szakkör az iskolarádión keresztül napi szinten bekapcsolódik a kampányba, tájékoztatnak, interjút készítenek az ökoiskolai munkacsoport tanáraival, diákokkal.
A környezetbarát zacskókat minden nap szelektíven összegy?jtik és megszámolják az osztályok megbízott tanulói, majd továbbadják az iskolai
komposztáló csoport felel?seinek. Ugyancsak ezek az „öko-pakolás” megbízottak mérik fel, hogy hányan érkeztek az egyes napokon tízórais dobozzal, hányan használtak hagyományos csomagolást.
Az „öko-pakolás” akcióval párhuzamosan minden osztályba két szelektív hulladékgy?jt? doboz kerül. Az egyikbe szárazelemeket, a másikba pedig m?anyag kupakokat hozhatnak a gyerekek. Ezeknek az anyagoknak a szelektív gy?jtése a tanév végéig folyamatos lesz. Az elemek gy?jtésével egy városi
versenyhez csatlakozunk, a kupakok gy?jtésével pedig egy beteg diák m?tétjének költségeihez szeretnénk hozzájárulni.
Az osztályoktól származó információkat összegy?jtve az ökoiskolai munkacsoport összegzi és értékeli a hét eredményeit, értékeli az egyes
osztályok aktivitását. December els? hetében mind a diákok, mind a szül?k tájékoztatást kapnak az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából szervezett akció eredményeir?l.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szombathely
Benczúr Gyula utca
10
9700

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gothard Jen? Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.gothardiskola.hu
igazgatóhelyettes

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2016, 21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions