” Kölcsön táska visszajár!”

Info

WHAT will be done

Description:

A Pécsi Hajnóczy József Kollégium csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési hét programjához. Fontosnak tartjuk a kollégiumi diákság környezettudatos magatartásra nevelését. Tematikus csoportfoglalkozásokon évfolyamonként egymásra épül? moduláris oktatásszervezési eljárással környezeti kultúrára szeretnénk nevelni tanítványainkat, gyermekeinket. Ez a bizonyos környezeti kultúra magában foglalja a környezet tényleges védelmét, de annál lényegesen több, összetettebb, gazdagabb, komplexebb. A környezeti kultúra ugyanis: életmód, gondolkodás-és viselkedésmód, védelem, fejlesztés, okos és mértéktartó fölhasználás. Évente megszervezzük a környezettudatos magatartásra nevel? projektet „ Olyan lesz a világ, amilyenné teszed” címmel, amely min?sített „jó gyakorlat”. Az idei tanévben 2018. február 12-15-ig kerül megrendezésre. Eredményes munkánk elismeréseként elnyertük az „ÖKOISKOLA” címet.

A TÁMOP 3.1.4/B Köznevelés az iskolában cím? projekt keretein belül „Mentoráló intézményként” vállaltuk a „Természet- és környezettudatos magatartásra nevel? komplex pedagógiai-módszertani modell” adaptációját.

A program a szakért?k véleménye alapján bekerült az ország 10 példaérték? oktatási – nevelési modellje közé, melyr?l szakmai oktatófilm készült.

Diák- önkormányzatunk felvette a zölDÖK nevet, ezzel is jelezve, hogy jelent?s feladatokat vállal a mindennapi környezettudatos magatartás kialakításában.

Naponta végezhet? feladatok:

• szelektív gy?jtés

• szobarend ellen?rzés, értékelés

• tudatos vásárlás- mit és mennyit

• egészséges étkezés

• magyar termékek vásárlása

• hulladék mennyiségének csökkentése

• újra hasznosítható csomagolóanyagok felhasználása

• madáretetés

• udvartakarítás

Jelmondatunk: „Kölcsön táska visszajár!”

A diákok rendszeres vásárlói a közelünkben lév? TESCO áruháznak. A vásárlásra, csomagolásra használt legkárosabb termék a m?anyag zacskó. Általában egyszer használatos, több évtized alatt bomlik le, vízbe kerülve, minden él?lényre veszélyes. A hulladékmennyiségét nagymértékben csökkenthetjük, ha helyette textiltáskát használnánk. Jelmondatunk erre hívja fel a figyelmet. A tanáriban a diákokkal közösen összegy?jtöttük a bevásárlótáskákat, és ezt a diákok vásárláskor kölcsönveszik, visszaérkezésükkor visszaadják. Ha ezt a diákok rendszeresen gyakorolják, mindennapi életük részévé válik. Nemcsak saját, családjuk életére is hatással lesz.

Diák-önkormányzati gy?lésen a diákok kezdeményezésére kapcsolódtunk be az Európai Hulladékgy?jtési Hét programjába. A csoport képvisel?k csoportjaikban reklámozták a programot, közzétettük a honlapon és a diákönkormányzati faliújságon, hogy mindenkihez eljusson a hír. A kollégium összes diákja és feln?tt dolgozója bekapcsolódik a mozgalomba.

További programjaink:

Diák-önkormányzati fórum- Helyzetelemzést készítettünk arról, mit tettünk idáig környezetünk védelméért. Megpróbáltuk min?síteni saját kollégiumunk környezeti állapotát, majd megfogalmaztuk a DÖK további feladatait. Összegy?jtöttük a kollégium környezeti információt hordozó területeit. Ezek: leveg?, víz, épülethez tartozó zöld terület, az épület és felszereltsége, biztonság, étkezés, zaj, büfé, energia, hulladék. Aztán megvizsgáltuk, hogy az egyes szempontok, hogyan érvényesülnek a kollégiumi viszonyok között. Az információkat a kollégium dolgozóitól, csoporttársainktól és az internetr?l szereztük be. A beszámolók után min?sítettük az egyes területek helyzetét a kollégiumban. Csoportmunkában összegy?jtöttük a hulladék-, víz-, energia csökkentés lehet?ségeit.

Ökológiai lábnyom

Megismerkedtünk az ökológiai lábnyom fogalmával. Kiszámítottuk a lány tagozat egészének a lábnyomát, hogy tudjuk, életvitelünkkel milyen mértékben használjuk a természet er?forrásait. Ha az egész Föld lakossága úgy élne, mint a magyar lakosság, két földgolyóra lenne szükség az emberiség kiszolgálásához. Magyarországon az egy f?re jutó biológiai kapacitás csak 2 hektár, fejenként 3 hektárral több területet veszünk igénybe, mint amennyit az ország területe lehet?vé tenne.

Számításunk szerint a lányok 5,32- 7,21 ha-t használnak fel életmódjukkal a természetb?l. Bizony van min változtatnunk! Végig kell gondolnunk, mivel tudjuk csökkenteni az energiafogyasztásunkat, hulladéktermelésünket, élelmiszer felhasználásunkat, vízfogyasztásunkat, közlekedési ökológiai lábnyomunkat.

A számítások nagy becsléseken alapulnak, nem tudományos igény? az eredmény.

Ráadásul a magyarországi életmódra nincsen kidolgozott számítás, a legtöbbjük az amerikai emberek fogyasztását és környezetterhelését veszik alapul. Azonban a trendek és tendenciák ránk is igazak.

Zöld percek

Kollégiumunk rádiójában, a KOLO-RÁDIÓ adásaiban Zöld percek rovatot szerkesztünk. Ennek témái:

• hulladék lebomlási ideje

• tudatos vásárlás

• táplálkozás

• kipusztulás szélén álló állatfajok

• vízfogasztás csökkentésének lehet?ségei

• energia takarékosság lehet?ségei

“Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben.

E nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Pécs
Türr István u.
2.
7633

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Pécsi Hajnóczy József Kollégium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://hajnoczy-koll.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions