Környezettudatos pszichológia alklmazása a Wesley János óvodásoknak

Info

WHAT will be done

Description:

Akcióötletünk fenntarthatóságra neveléssel foglalkozik
Már kicsi korban fontos rádöbbenti a gyermekeket arra, környezetünk amelyben élünk, nem a saját tulajdonunk, hanem közös. Éppen ezért úgy kell rá vigyázni, hogy más is tudja használni .
Fenntarthatóságra nevelés témakör hozzájárul a téma alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek megértéséhez, ötleteket ad a hulladékhasznosítás, a földi javakkal (ivóvíz, elektromos energia, papír stb.) való takarékosság óvodában, óvodásokkal is megvalósítható módjaira. Legfontosabb célja a szemléletformálás, amelyet a gyermekeken keresztül szeretnénk eljuttatni családjaik számára, a környezetvédelem fontosságáról.
Akcióötletünk a fenntartható fogyasztásra nevelést is magába foglalja. E törekvésnek az óvodák helyi nevelési programjában illetve gyakorlatában a jelenleginél nagyobb hangsúllyal kell jelen lenniük. A fenntartható fogyasztáshoz elengedhetetlen a fogyasztási szokások jelenlegi mintáinak megváltoztatása, a környezettudatos fogyasztói szokások elterjesztése . A fenntartható fogyasztásnak, mint tanítási-tanulási témakörnek helye van az óvodai nevelésben, a különböz? környezeti nevelési programokban.
Akcióötletünk során november 25.-én délel?tt a Wesley János óvoda nagycsoportosaival és az Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvénnyal közösen elsétálunk a közeli parkba, ahol a gyerekekkel felmérjük a terepet és megnézzük milyen hulladékokat “felejtettek” ott az emberek. A városi környezetben tett kiránduláson, módunk van arra, hogy a mai szemétprobléma lényegét megvilágítsuk a gyerekeknek. Ehhez azonban „hulladékos szemüveggel” kell elérhet?vé tennie számukra a természet m?ködését.
A természet hulladékgazdálkodásának tanulmányozásakor érthet?vé válik egyrészt annak igazsága, hogy az ember „szemét módon bánik a hulladékaival”, másrészt pedig az, hogy a hulladék valójában nem a kukában, hanem a fejekben keletkezik.
A természeti környezetbe vezet? séták egyik célja a természet körforgásának – mint rendszemek – a megfigyelése. Kis segítséggel az óvodás korosztály már maga is képes felismerni a természet hulladékait és megkülönböztetni azokat az ott megjelen?(eldobált) idegen anyagoktól. Ezekr?l elbeszélgetünk velük, hogy milyen típusú és mib?l készült hulladékok az ott eldobált idegen anyagok.
A séta után bemegyünk a Wesley János F?iskola 3-as teremébe, ahol egy játék keretében bemutatjuk, hogy ha jó helyre kerül a hulladék, akkor mi készülhet bel?le. Ebben a teremben el? lesznek készítve a kreatív feladatokhoz a kellékek, alapanyagok f?ként hulladékból. Ez után szabadon alkothatnak és a kis kreálmányaikból kiállítást is szervezhetünk.
Természetesen próbálunk az óvodapedagógusok számára is nagyobb rálátást adni a környezeti problémákra és játékos programjainkkal ötleteket kínálunk számukra, miként tudják ?k is a gyermekek nevelése során beiktatni a környezettudatos nevelést. Óvodapedagógusok számára célunk, hogy felel?sséget delegáljunk egyéni pszichológiájukra. A gyermekek számára, pedig egyértelm?en a környezettudatos szemlélet közvetítése, és az összefüggések megvilágítása a törekvésünk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest, 1083
Dankó utca
11
1083

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Wesley János Lelkészképz? F?iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.wesley.hu
Tanuló

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions