Környezettudatos pszichológiai szemlélet gyermekek részére

Info

WHAT will be done

Description:

Környezettudatos pszichológiai szemlélet gyermekek részére

…Nekünk magunknak kell annak a változásnak lennünk, amit a világban látni akarunk”gandhi-i gondolat akár mottója is lehetne a hulladékgazdálkodás témát felvállaló csoportunknak.
A fenntarthatóságra nevelés azok feladata akik észreveszik a problémát. A mi feladatunk.
Már kicsi korban fontos rádöbbenti a gyermekeket arra, környezetünk amelyben élünk, nem a saját tulajdonunk, hanem közös. Éppen ezért úgy kell rá vigyázni, hogy más is tudja használni .
Fenntarthatóságra nevelés témakört választotta alapítványunk óvodások és óvodai pedagógusok részére. Célunk a téma alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek magyarázata gyermekek részére, amely ötleteket ad a hulladékhasznosítás, a földi javakkal (ivóvíz, elektromos energia, papír stb.) való takarékosság óvodában, óvodásokkal is megvalósítható módjaira. Legfontosabb irányelve a szemléletformálás, amelyet a gyermekeken keresztül szeretnénk eljuttatni családjaik számára, a környezetvédelem fontosságáról.
Akcióötletünk a óvodai pedagógusok számára a fenntartható fogyasztásra nevelést is magába foglalja. E törekvésnek az óvodák helyi nevelési programjában illetve gyakorlatában a jelenleginél nagyobb hangsúllyal kell jelen lenniük. A fenntartható fogyasztáshoz elengedhetetlen a fogyasztási szokások jelenlegi mintáinak megváltoztatása, a környezettudatos fogyasztói szokások elterjesztése . A fenntartható fogyasztásnak, mint tanítási-tanulási témakörnek helye van az óvodai nevelésben, a különböz? környezeti nevelési programokban.
Akcióötletünk során november 25.-én délel?tt a Wesley János óvoda nagycsoportosaival ellátogatunk a közeli parkba, ahol a gyerekekkel felmérjük a terepet és megnézzük milyen hulladékokat “felejtettek” ott az emberek. A városi környezetben tett kiránduláson, módunk van arra, hogy a mai szemétprobléma lényegét megvilágítsuk a gyerekeknek. Ehhez azonban „hulladékos szemüveggel” kell elérhet?vé tennie számukra a természet m?ködését.
A természet hulladékgazdálkodásának tanulmányozásakor érthet?vé válik egyrészt annak igazsága, hogy az ember „szemét módon bánik a hulladékaival”, másrészt pedig az, hogy a hulladék valójában nem a kukában, hanem a fejekben keletkezik.
A természeti környezetbe vezet? séták egyik célja a természet körforgásának – mint rendszemek – a megfigyelése. Kis segítséggel az óvodás korosztály már maga is képes felismerni a természet hulladékait és megkülönböztetni azokat az ott megjelen?(eldobált) idegen anyagoktól. Ezekr?l elbeszélgetünk velük, hogy milyen típusú és mib?l készült hulladékok az ott eldobált idegen anyagok.
A séta után bemegyünk a Wesley János F?iskola 3-as teremébe, ahol egy játék keretében bemutatjuk, hogy ha jó helyre kerül a hulladék, akkor mi készülhet bel?le. Ebben a teremben el? lesznek készítve a kreatív feladatokhoz kellékek, alapanyagok f?ként hulladékból. Ez után szabadon alkothatnak és a kis “kreálmányaikból” kiállítást is szervezhetünk.
Természetesen próbálunk az óvodapedagógusok számára is nagyobb rálátást adni a környezeti problámákra és játékos programjainkkal ötleteket kínálunk számukra, miként tudják ?k is a gyermekek nevelése során beiktatni a környezettudatos nevelést. Továbbá óvodapedagógusok számára célunk, hogy felel?sséget delegáljunk egyéni pszichológiájukra. A gyermekek számára, pedig egyértelm?en a környezettudatos szemlélet közvetítés, és az összefüggések megvilágítása a cél.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest , 1086
Berzsenyi Dániel út
5
2423

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Ökologistic Környezetvédelmi Alapítvány

How can you get in contact:

www.okologistic.shp.hu
tanító

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions