KOPER ETZO 21KOPER ETZO 21

Info

WHAT will be done

Description:

1. Akcija informiranja občanov o ETZO na led LED ZASLONIH v MOK 2. Akcija informiranja občanov o ETZO na plakatnih mestih ( 30 kom ) v MOK 3. Opremljanje 3 lokalnih osnovnih šol z MAKBOX – lastni izdelek – zbiralnik za ločeno zbiranje odpadkov in osveščanje otrok 4. Izvedba informativnih delavnic za otroke na teh treh šolah 5. Izvedba »IZMENJEVALNICE STVARI« v povezavi z gibanjem ZELENCI

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Koper
Titov trg
1
6000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Javno podjetje-Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.marjeticakoper.si/
E-pošta: pr@marjeticakoper.si; Telefon: 041737368; Facebook: https://www.facebook.com/MarjeticaKoper

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions