Környezet tudatos életmód kialakítása és meger?sítése a sárospataki diákok és a lakosság körében

Info

WHAT will be done

Description:

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében el?adás megtartására kerülne sor a “Csökkentsük együtt a hulladékot! ” ppt felhasználásával. Ezután gy?jtést hirdetnénk a diákok számára.
A tervezett akció 2 kisebb és 1 f? vonalra tagolódik.
1. Gy?jtenénk a héten a (nov.17-23.) a felhasznált iskola tejes, kakaós m?anyag poharakat, amelyeket a Sárospataki Kommunális Szervezet tavaszi palántázási id?szakában tudna felhasználni.
2. Papír gy?jtési akciót tervezünk.
3. Egy helyi gyógyszertár közrem?ködésével gyógyszer gy?jtési akciót szervezünk. Ezzel szeretnénk tudatosítani a diákokban, tágabb értelemeben pedig családjaikkal, hogy a gyógyszerek veszélyes hulladéknak min?sülnek, ezért fontos, hogy ártalmatlanításukról környezet tudatosan gondoskodjunk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Sárospatak
Bartók Béla u.
4.
3950

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Polgárné Monok Bernadett
# Citizen(s)

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions