Környezettudatos szemlélet kialakítása a kollégiumban

Info

WHAT will be done

Description:

A tervezett akció leírása:
Akciónk célja környezetünk iránt felel?s magatartás kialakítása a tanulókban. Tudatos környezetszemlélet el?segítése a hétköznapi tevékenységekben. Veszélyes hulladékok (tisztítószerek, gyógyszerek) környezetre és egészségre gyakorolt hatásának bemutatása. A környezetre káros vegyszerek helyett természetes tisztítószerek alkalmazási lehet?ségeinek megismertetése. A tudatos gyógyszerhasználat kialakítása.
Tervezett tevékenységek:
I. Kérd?ív kitöltése:Környezetbarát vagyok-e?
A kérd?ív kérdései arra vonatkoznak, hogy a diákok a mindennapi tevékenységeik során el?nyben részesítik-e környezetüket kímél? megoldásokat. A teszt kitöltése után egyfajta visszajelzést fognak kapni arról, hogy megtesznek- e mindent környezetükért, van-e még tennivalójuk ezzel kapcsolatban.
Felhasznált forrás: http://www.gregus.hiszk.hu/sites/default/files/k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem,%20k%C3%B6rnyezeti%20nevel%C3%A9s%20-%20innov%C3%A1ci%C3%B3_0.doc
utolsó letöltés dátuma: 2018.11.07.
Szükséges eszközök: toll, papír
II. A háztartásokban használatos vegyszerek a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatásainak megismerése, a káros vegyszerek alkalmazása helyett környezetkímél? alternatívák keresése .
Ehhez kapcsolódó megfigyelési feladat: A hagyományos vízk?oldó vagy az ecet oldja le jobban a csaptelepr?l a vízkövet?
Szükséges eszközök: kereskedelemben kapható vízk?oldó,ecet, használaton kívüli zuhanyrózsa fejek,
2 db edény, gumikeszty?
A másik feladat információkeresés: a diákok csoportmunkában megadott

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Miskolc
Bajcsy-Zsilnszky E. u.
33.
3527

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Miskolci Pet?fi Sándor Középiskolai Fiúkollégium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.petofi-koll.sulinet.hu/
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions