Közösség és teremtésvédelem

Info

WHAT will be done

Description:

A DRHE Természettudományi Tanszékének f?állású oktatói november 19-22. között az órai keretben 15-20 perces prezentációval támogatott el?adásokat tartanak tanító szakos hallgatóknak.
Dr. Nagy Zoltán a hulladékképz?dés és a környezeti változások kapcsolatáról tart el?adást hétf?n, kedden és szerdán az egészségtan és a technika tantárgypedagógia órák keretében.
Dr. Gyimóthy Gergely a veszélyes hulladékkal kapcsolatos fogalmak tisztására tesz kísérletet. A prezentációt a természetismeret m?veltségi területes hallgatókkal közösen készítették el. Az el?adás a Magyarország él?világa, a biológiai ismeretek és az egészségtan órákon fog elhangzani kedden és szerdán.
Dr. Kmeczkó Szilárd a radioaktív hulladékok keletkezésér?l, feldolgozásáról és magyarországi tárolásuk lehet?ségeir?l fog beszélni, kitérve a hatékonyságnövel?, a tároló kapacitást jobban kímél? tömörítési eljárásra, valamint a kiégett er?m?vi f?t?elemek reprocesszálásáról – szerdán és csütörtökön a fizikai és kémiai alapismeretek órákon.
Az egyetemünk hallgatói önkormányzata csütörtökön közös szemétgy?jtésre hívja a hallgatóságot. A helyszín Debrecen belvárosában a Déri tér és Déri Múzeum környezete. A program 14:00 órakor áhítattal kezd?dik, 14:15-kor motivációs beszéd hangzik el, majd 14:30-tól elkezd?dik a szemétgy?jtés. A program célja a teremtésvédelem érdekében kifejtett reflektív közösségi cselekvés

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Debrecen
Kálvin tér
16.
4026

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Debreceni Református Hittudományi Egyetem
# Educational Establishment

How can you get in contact:

drhe.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions