Länge leve plagget!

Info

WHAT will be done

Description:

Återbrukscafé och inspirationsföreläsning på Circular Monday den 21 november.

16.30–19.00 Återbrukscafé
Kom och lär dig hur du kan förlänga livet på dina kläder och textilier, eller
kanske göra något nytt av ett uttjänt plagg. På plats finns textillärare som visar
enkla tekniker för att lappa och laga. Material och verktyg finns, ta gärna med
dig det du vill laga eller omvandla.

19.00–20.00 Föreläsning om delningsekonomi och cirkulär ekonomi
Petra Palmén från föreningen Klimataktion håller en interaktiv föreläsning om
delningsekonomi – olika sätt att hyra, dela eller låna saker i stället för att själv
äga dem – och cirkulär ekonomi, det vill säga att återanvända, återvinna och
laga produkter.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Tyresö
Kvarnhjulet, Hus C, Pluggvägen
6
13581

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Tyresö kommun
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.tyreso.se/
avfall@tyreso.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: Circular and Sustainable Textiles

Help the world,
share this action!

Related actions