Μαθαίνω να χρησιμοποιώ σωστά-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω στο σχολείο μου και στη σχολική μου αυλή

Info

WHAT will be done

Description:

Στο διάστημα από 21 – 29 Νοεμβρίου 2015, θα υλοποιήσει δράση με θέμα: “Μαθαίνω να χρησιμοποιώ σωστά – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω στο σχολείο μου και στη σχολική μου αυλή”.
Η ανωτέρω δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Λέσβου και περιλαμβάνει :
1. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων με έμφαση στα ‘’3R’’: Reduce ( μείωση των απορριμμάτων), Reuse (Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων), Recycle (ανακύκλωση υλικών).
2. Επαναχρησιμοποίηση υλικών, κάνοντας κατασκευές όπως λαχανόκηπους, φράχτες, ζαρντινιέρες, καλαθάκια κλπ από παλέτες, παλαιά ελαστικά κλπ, προκειμένου να διαμορφώσουν τη σχολική τους αυλή, επιτυγχάνοντας έτσι και μείωση αποβλήτων.
3. Ενημέρωση για την Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν, τα ακόλουθα σχολεία του Δήμου μας:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 14ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Μικράς Ασίας 2, 81100 Μυτιλήνη
2 4ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Γυμνασιάρχου Δαϋιδ 3, 81100 Μυτιλήνη
3 2ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης Καμάρες, 81100 Μυτιλήνη
4 5ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Αδραμυτίου 19, 81100 Μυτιλήνη
5 6ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Ελ. Βενιζέλου 22, 81100 Μυτιλήνη
6 9ο Δημοτικά Σχολεία Μυτιλήνης Τέρμα Υακίνθου, 81100 Μυτιλήνη
7 11ο Δημοτικά Σχολεία Μυτιλήνης Τέρμα Υακίνθου, 81100 Μυτιλήνη
8 Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου Πολιχνίτος, 81300 Λέσβος

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία στις αντίστοιχες διευθύνσεις, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και θα συνεχιστούν καθ’ όλη την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Μυτιλήνη και Πολιχνίτος
Ελ. Βενιζέλου
13-17
81100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Δήμος Λέσβου
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions