Életre kelt tárgyak lehet?ségei a fejlesztésekben

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodánkban a hulladékcsökkentés, az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgy?jtés a természet és környezetvédelem szervesen beépül a mindennapi pedagógiai nevel? munkába.Vannak egész éven át tartó folyamatos programjaink a témában a fenti tevékenységekkel, vannak kampány szer? feladatok, melyeket éves munkatervünk alapján valósítunk meg. A tanév során folyamatosan jelen lév? programok között meg kell említeni a szelektív hulladékgy?jtést. Amely több évtizedes múltra tekint vissza, évenként új és új feladatot megoldási módot választ a nevel?testület. Az elmúlt tanévben (kisebb méret?) szelektív hulladékgy?jt?ket is vásároltunk. Ezeket az óvoda közösségi tereiben helyzetük el. Valamint az óvoda udvarán kialakításra került egy szelektív sziget, ahol flakonprést helyzetünk el és többféle hulladék tárolására alkalmas gy?jt? edényzetet. Így külön gy?jtjük a kupakot, az összenyomott flakonokat, az aluminium dobozokat. A fent leírtak nem csak az óvodás gyermekek hanem a szül?k számára is lehet?ségekés elérhet?ek a szelektív hulladékgy?jtésre. Célunk ezáltal, hogy a gyermek tevékeny részvétele által a szül?k a családok szemléletmódját gondolkodását is folyamatos formáljuk, illetve fenntartsuk ezt a szemléletmódjukat. Lehet?ség van közösen elhozni az óvodába az otthoni m?anyag palackot, azt közösen kipréselni a gyerekkel, majd elhelyezni a megfelel? tárolóba. A kupakok összegy?jtése után jótékony célra továbbajándékozzuk. Másik egész éven át tartó nevelési célunk az anyagok újrahasznosítása, az anyagokkal való takarékos gazdálkodáshoz való szemlélet kialakítása a gyermekekkel. Az óvodai csoportok mindegyike szívesen barkácsol már több évtizede feleslegessé váló dolgokból valamit. Kézm?ves kuckó tehetségm?helyünkbe járó pedagógusunk kiemelt célja a “semmib?l valamit” elv alapján igazán kreatívan felhasználni a már kidobásra ítélt dolgokat.Fontosnak tartjuk és eszerint is cselekszünk, hogy az óvodai csoportszobákban már kevésbé kedvelt játékokat cserélgetjük, így mindig frissül a játékkészlet. Valamint a már “divatjamúlt” de még m?köd? játékok az udvaron a homokozóba, esetleg vizes közegben új értelmet nyernek. Tapasztalataink azt mutatják, hogy újfajta környezetben újfajta játéktartalmakkal, új életre kelthet?k a régi már elunt játékok is. Az óvoda pedagógusai több éve folyamatosan készítenek újrahasznosítva az anyagokat különböz? fejleszt? játékokat. Ezek készítése mint f? tevékenység jelenik meg, de kiegészül és komplex tevékenységként értelmezhet? programok születnek, hiszen a téma köré vers, mondóka, zenei anyagi is társul. A komplex feldolgozás segíti a tudatos gondolkodást, elmélyíti az ismereteket, általa könnyebben, jobban el?hívhatóak az ismeretek. Az idei évben egyik kampány akciónk is ehhez kapcsolódik. November 22-én ezeket az újrahasznosított fejleszt? játékokat kiállítás formájában bemutatjuk a szül?k és az érdekl?d? pedagógusok számára is. Az újrahasznosítás és a tárgyak másként való életre keltése mellett másik célkit?zésünk, hogy felhívjuk a figyelmet milyen egyszer? és olcsó dolgok is milyen remek lehet?séget teremtenek a kognitív képességek, a finommotorika, az érzékel? csatornák, a mozgásfejlesztésre is. November 24-ei kampánynapunk a szelektív hulladékgy?jtéshez kapcsolódik. Ebbe szintén célunk, hogy bevonjuk az óvodás gyermekek szüleit is. Akciót hirdetünk, akinek van otthon kin?tt, már nem használt gyermekruhája megkérjük hozza be az óvodába, melyet közösen elviszünk a ruha gy?jt? konténerbe, ezzel is felhívni a figyelmet arra, hogy ami már nekünk feleslegessé válik az más számára még érték. “Ami neked lom az másnak álom” elnevezés? akcióval.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Téglás
Kossuth u.
72/a
4243

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Bárczay Anna Városi Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://teglas.hu/oldal/ovoda
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions