MAJHNA AKCIJA – VELIKA REAKCIJAMAJHNA AKCIJA – VELIKA REAKCIJA

Info

WHAT will be done

Description:

V vrtcu Pedenjped bomo v TEDNU ZMANJŠEVANJA ODPADKOV organizirali po vseh naših devetih enotah na devetih lokacijah različne aktivnosti, s katerimi bomo pripomogli k ozaveščanju pri ponovni uporabi odpadnega materiala:

  • ZBIRANJE STARIH ODEJIC IN BRISAČ, ki jih bomo predali ZAVETIŠČU ZA ŽIVALI.
  • ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA – izkupiček bomo namenili Skladu vrtca, ki finančno pomaga pri plačilu dodatnih dejavnosti za otroke iz socialno ogroženih družin.
  • ODPADNI MATERIAL bomo uporabili pri IZDELAVI DIDAKTIČNIH IGRAČ in IZDELAVI NOVIH IZDELKOV, DEKORACIJ.
  • ODPADNI MATERIAL bodo vzgojitelji uporabili pri vzgojno izobraževalnem delu na različne načine (kot rekviziti za
  • OBLAČILA, OBUTEV IN DRUGO OPREMO, ki bi jo sicer zavrgli, bomo zbrali in jo podarili naprej tistim, ki jo potrebujejo.
  • Izvedli bomo projekt NE ZAVRZI OBLEKO – REŠI PLANET – iz starih kosov oblačil, bomo izdelali nove uporabne predmete.

Z aktivnostmi želimo povezati otroke, starše in zaposlene z mislijo, da lahko vsak posameznik z majhnimi koraki prispeva k skupnemu cilju ohraniti naš planet.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Cerutova ulica
6
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

VRTEC PEDENJPED, CERUTOVA ULICA 6, 1000 LJUBLJANA
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.vrtec-pedenjped.si/

E-pošta: tajnistvo@vrtec-pedenjped.si
Telefon: 01 54 92 614

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions