MANJ NEVARNIH ODPADKOV -POPRAVIMO, IZDELAJMO NARAVNI PRALNI PRAŠEK IN DIŠEČE SVEČE

Info

WHAT will be done

Description:

Z NAMENOM OSVEŠČANJA ZA ZMANJŠANJE PORABE VIROV IN MANJ NEVARNIH ODPADKOV BOMO V SODEOVANJU Z OKP ROGAŠKA SLATINA IZVAJALI PRAKTIČNE PRIKAZE NA ULIČNIH STOJNICAH V OBČINAH ROGAŠKA SLATINA, ROGATEC, ŠMARJE PRI JELŠAH, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE IN PODČETRTEK.

Na stojnicah bomo izvajali:
1. Popravljalnico Repair cafe (prikazali bomo možnosti popravil izdelkov, zato se bo ljudi pozvalo, naj prinesejo svoje izdelke s seboj, da jih naučimo popravil). Skupaj z mojstri Centra ponovne uporabe, ki je vključen v svetovno mrežo Repair Cafe in ima 3 tovrstne lokacije v Sloveniji bomo prikazali možnost popravil za različne izdelke.
2. Praktična delavnica naredi si svoje okolju in zdravju prijazno milo in pralni prašek
3. Praktična delavnica ponovne uporabe odpadnega jedilnega olja – izdelovanje dišečih dekorativnih sveč iz odpadnega jedilnega olja. Prikazali bomo možnost zmanjševanja nevarnih odpadkov in ponovne uporabe.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Rogaška Slatina
CPU Rogaška Slatina, Celjska cesta
12
3250

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Okoljsko raziskovalni zavod
# Association/NGO

How can you get in contact:

http://www.orz.si/

e- pošta: orz@siol.com
https://www.facebook.com/OkoljskoRaziskovalniZavod

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018, 19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018, 24/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions