Manj odpadkov bolj zdravo okolje

Info

WHAT will be done

Description:

Kot Ekošola in Zdrava šola bomo sodelovali v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov z naslednjimi aktivnostmi

Vsebina Dejavnost
Ozaveščanje učencev o problemu kopičenja odpadkov zaradi prevelike uporabe embalaže.
Pri pouku gospodinjstva, tehnike, kemije, naravoslovja in biologije učenci cel november raziskujejo okoljske probleme in iščejo rešitve zanje:
– ravnanje z odpadki,
– ločeno zbiranje v šoli in doma,
– odpadek kot surovina za nov izdelek v industriji in doma,
– uporaba naravnih virov za pridobivanje surovin in energije,
– divja odlagališča.
Seznanjanje z evropsko akcijo ETZO 16. do 24. november 2019.
Vse oddelčne skupnosti se pri uri OS seznanijo s pomenom ETZO in z aktivnostmi na šoli in v širši javnosti.
Izdelava izdelkov iz odpadne embalaže.
Pri likovni vzgoji izdelajo učenci novoletno dekoracijo in smrečico iz embalaže za čokolado.
Iz odpadne embalaže izdelajo skulpture živali.
Sestava jedilnika brez uporabe embalaže za enkratno uporabo.
Pri sestavi mesečnega jedilnika šolskih obrokov team za sestavo jedilnika upošteva ETZO. Sestavijo jedilnik brez uporabe živil v embalaži za enkratno uporabo.
Informiranje o ETZO na šolski TV.
Skupina izdela informativno gradivo in ga predstavi na šolski TV v avli šole.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Žalec
Šilihova ulica
1
3310

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OŠ Žalec
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.1os-zalec.si/
/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions