MANJ ODPADKOV ZA VEČ OKOLJAMANJ ODPADKOV ZA VEČ OKOLJA

Info

WHAT will be done

Description:

Promocija različnih načinov preprečevanja nastajanja odpadkov preko FB in Instagram objav, izvedba nagradne igre »Staro je novo« (občani s slikovnim gradivom prikazujejo izdelke iz npr. kosovnih odpadkov ipd.), izvedba delavnice popravilo starega pohištva v OŠ

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Kočevje
Tesarska ulica
10
1330

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.
# Business/Industry

How can you get in contact:

http://www.komunala-kocevje.si/
E-pošta: odpadki@komunala-kocevje.si; Telefon: 01/895 03 40; Družbena omrežja: FB Komunala Kočevje, Instagram

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions