Mano šeimos ypatingas pirkinių maišelis (A special shopping bag of my family)

Info

WHAT will be done

Description:

In November 2016 (from 21st to 25th) our organisation is planning an ecological week with the participation of all the members of the community institutions and the Facebook website (https://www.facebook.com/volungele ) friends. During this week children will draw drawings – their special shopping bag sketches, will learn a song “Recycle”, will watch educational movies, visit Klaipeda regional recycling department, will take part in educational activities and etc.
We will inform and share our practices with the members via Facebook, stands and website www.volungele.lt of our organisation and encourage their participation: with prepared thematic leaflets, posters, announcement of organised exhibition “A special shopping bag of my family “, virtual poetry book layout of our society members, new created songs. We will carry out the survey evaluating the event and an approach of waste reduction.
Our organization’s teachers have invitated other institutions of the country, by offering to take part in an ecological project “A special shopping bag of my family” (published in the websites www.ikimokyklinis.lt and http://www.volungele.lt/index.php/home/projektine-veikla). All country’s pre-school organizations will carry out the tasks of the project, will send photos and short descriptions of the final event, they will be published in the virtual catalog of the project’s organization’s official website. Country’s project and experience of a thematic week will be summarized and published in the article republic-wide.

Kasmet panaudojama ir išmetama daugybė vienkartinių popierinių ir plastikinių pirkinių maišelių, kurie nesuyra dešimtis ar net šimtus metų. Vietoj plastikinių įsigijus medžiaginį maišelį, jį galima naudoti kaskart einant apsipirkti. Suaugusieji tokių maišelių gali įsigyti prekybos centruose. Manome, kad ir vaikams verta turėti tokį maišelį: prisidėti prie taupaus pakuočių naudojimo, gamtos išteklių saugojimo, pagal išgales pagelbėti namiškiams. Skatinsime suaugusius taip pat pasisiūti originalų pirkinių maišelį.
2016 m. lapkričio 21-25 d. įstaigoje numatyta organizuoti teminę ekologinę savaitę, kurioje dalyvautų visi įstaigos bendruomenės nariai (darželinukai, jų tėvai, darbuotojai) ir įstaigos Facebook interneto svetainės (https://www.facebook.com/volungele) draugai.
Teminės savaitė metu vaikai pieš piešinius – savo ypatingo pirkinių maišelio eskizus, išmoks R.Budinavičienės dainą „Rūšiuokime“, žiūrės edukacinius filmus (pvz., iš http://kratc.lt/rusiavimas/rusiavimo-enciklopedija ), lankysis Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo centre, dalyvaus Miesto ūkio departamento aplinkos kokybės skyriaus vyr. specialistės R. Chockevičienės vedamoje edukacinėje valandėlėje.
Įstaigos bendruomenę ir Facebook draugus šviesime, informuosime, skatinsime dalyvauti: bus paruošti teminiai (skatinantys taupiai naudoti pakuotes) lankstinukai, stendiniai pranešimai, skelbimai apie įstaigoje rengiamą pasidarytų, vaikų piešiniais dekoruotų medžiaginių pirkinių maišelių parodą „Mano ypatingas pirkinių maišelis“, apie būsimą jų pačių sukurtų ir šiai temai tinkančių ketureilių, eilėraščių, dainų rinkinį.
Teminės savaitės pedagogų komanda įstaigos bendruomenei parengs informaciją, organizuos jos sklaidą, vaikų ekskursijas, menines dirbtuvėles, maišelių parodą, dalyvių apklausą, maketuos eilėraščių knygelę ir kt.
Taip pat įstaigos pedagogų komanda išplatino kvietimą kitoms šalies įstaigoms siūlydama dalyvauti ekologiniame projekte „Mano šeimos ypatingas pirkinių maišelis“ (paskelbta interneto svetainėse www.ikimokyklinis.lt ir http://www.volungele.lt/index.php/home/projektine-veikla).
Laukiame šio rezultato: visa įstaigos bendruomenė ir interneto socialiniai draugai įgis ar pagilins žinias apie pakuočių atliekų mažinimą, atliks kūrybines užduotis, pasisiųs sau ir šeimos nariams ypatingus pirkinių maišelius, juos naudos, dalyvaus parodoje, kurs ir išmoks smagių ketureilių, dainų apie rūšiavimą ir apsipirkimą, naudos vaikų piešiniais iliustruotą bendruomenės sukurtų eilėraščių ir dainų knygelę (ji bus prieinama įstaigos interneto puslapyje).
Prie įstaigos ekologinio projekto prisijungusios šalies ikimokyklinės įstaigos vykdys projekto užduotis, atsiųs nuotraukas ir trumpus finalinio renginio aprašymus, jie bus skelbiami projekto elektroniniame kataloge įstaigos interneto svetainėje www.volungele.lt . Projekto ir teminės savaitės patirtis bus apibendrinta straipsnyje ir skelbiama respublikiniu mastu.

Location

WHERE it will take place

Country:

Lithuania

Address:

Klaipėda
I.Simonaitytės
26
96135

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.volungele.lt
Meninio ugdymo mokytoja

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions