“Micsoda kincs ez a szemét”

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodánkban immár 6 alkalommal rendezzük meg az Ovi-ÖKO PARTYt, amit október elején szervezünk meg, és az azt követ? vásárt, illetve sorsolást, ennek id?pontja novemberben van.

A party egy heti projekt záródélutánja, hiszen a csoportokban ilyenkor a természet védelme, Földünk megóvása, a szelektív hulladékgy?jtés fontossága, az újrahasznosítás a témánk. Projektünk címe: “Micsoda kincs ez a szemét”. Céljaink: A közösen végzett tevékenységek alkalmával, és munka élményének átélésével társas kapcsolatok, pozitív beállítódás, együttm?ködési készség, akarati tényez?k fejlesztése. Környezettudatos magatartás alapjainak megteremtése. A gyermekek megtapasztalják a természet közelségét, a környezetvédelem fontosságát. Megtanuljuk közösen, hogyan tudjuk óvni környezetünket, hogy környezettudatos feln?tté váljanak. Újrahasznosítás ötletezéssel, a szül?k bevonásával: OVI-ÖKO party és kiállítás szervezése. Szül?kkel eltöltött közös záró délután alkalmával a családi nevelés felel?sségének meger?sítése.

Ebben az évben az EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉThez a projektünk zárómomentuma ként OVI-ÖKO PARTYN benevezett és kiállított újrahasznosítható alapanyagokból készült tárgyak és játékok kisorsolásával csatlakozunk.

Ezen a napon a a sorsolást megel?zve közösen megnézzük a kiállított tárgyakat, megbeszéljük hogy ki és mit készített, és kedvenc játékaikat felelevenítjük:

– Válogatás: Közösen készített szelektív hulladékgy?jt? játék.

– Versenyjátékok: Ki tud több hulladékot szelektíven válogatni? Tornakarikába kell gy?jteni színek alapján (kék, sárga, szürke, fehér) hulladékokat, és ötletelni, ki mit készítene bel?le?

– Újrahasznosított alapanyagokból készült játékok, társasjátékok: Mini foci, mini bowling,

– Sorsolás: a játékokban nyertes gyerekek választhatnak csoportjaiknak egy-egy kiállított játékot, tárgyat.

A délel?ttöt zárásaként el?adjuk a Berta Kati: Föld meséje c. mesét

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Eger
Ifjúság utca
7-9
3300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Ney Ferenc Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

egriovodak.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions