Miljönärafton

Info

WHAT will be done

Description:

Jurygruppen för Miljönär i Lidköpings kommun bjuder in till Miljönärafton.

Denna kväll kommer vi att uppmärksamma de Miljönärvänliga verksamheterna i kommunen, och därigenom lyfta vilka möjligheter du som Lidköpingsbo har att handla som en Miljönär. Vidare kommer Malin Wennberg att hålla en föreläsning på det aktuella temat hållbart mode/hållbar konsumtion av textilier, med efterföljande frågestund. Det blir ett tillfälle att mötas kring dessa frågor och hur vi tillsammans kan agera som hållbara konsumenter och samtidigt minska avfallsmängderna.

Välkommen på en afton i sann Miljönäranda!

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Lidköping
Torggatan
8
53131

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Lidköpings kommun
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.lidkoping.se
Instagram: @lidkopingskommun

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions