Miljönär i Västerbotten

Info

WHAT will be done

Description:

Miljönär i Västerbotten är en kortfilmstävling för målgruppen 14 till 30 år. Filmerna ska på en minut eller mindre uppmana till eller visa på smarta sätt som du kan laga, låna eller återanvända istället för att slänga. Formatet på filmerna, med ett kort budskap som är lätt att ta åt sig, passar väl att spridas på sociala medier.

När tävlingen är över granskas bidragen och de bästa filmerna utses. Sammanlagt 11 000 kr delas ut som prispengar.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Västerbotten
Skepparegatan
16
931 58

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Skellefteå kommun
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

skelleftea.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2016, 20/11/2016, 21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016, 26/11/2016, 27/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions