Miljönärsmärkning i Gislaveds kommun

Info

WHAT will be done

Description:

Vi inleder märkningen av Miljönär-vänliga verksamheter i Gislaveds kommun genom att delta i Avfalls Sveriges tävling om att märka så många som möjligt 21-29 november. Gislaveds första miljönärsmärkning kommer att uppmärksammas. Vi kommer också att informera om hur man kan minska avfall genom att laga, låna och återanvända både via Gislaved.se och genom besök hos miljömärkta verksamheter.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Burseryd/Gislaved
Stortorget
1
332 80

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gislaveds kommun
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.gislaved.se
Utvecklingsingenjör

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2015, 22/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015, 28/11/2015, 29/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions