Miljölektioner : Hållbara textilier – Örebro minskar textilavfallet = Slit och släng är omodernt!

Info

WHAT will be done

Description:

Platsen är Tekniska kvarnen, en rymlig 1800-tals träbyggnad med miljöutställningen Kretsloppslandet, i Örebro.

Vår interaktiva utställning Kretsloppslandet tar upp miljöområden som handlar om vårt vatten, avlopp och avfall.

Denna tematiska miljölektion om hållbar produktion och konsumtion och återbruk av textilier är riktad mot skolklasser i Örebro i årskurserna 5-6 (11-12 åringar).
Lektionen innehåller, förutom besök i utställningen, bild och filmvisning om olika sidor runt hur textilier produceras, praktiska övningar för klasser att lösa i grupper med olika perspektiv på hållbarhet runt textilier.
Eleverna får att problematisera och möjligheter till insikter om vad de kan tänka om och göra med sina kläder och komma med konstruktiva idéer på hållbar textilhantering – söka bra lösningar kring sin textilkonsumtion.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Örebro
Kvarnfallsvägen
9
78100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Örebro kommun/tekniska förvaltningen/Kretsloppslandet (miljöutställning)
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://extra.orebro.se/pedagogorebro/kretsloppslandet/pagang/valkomnatillvaratemaveckorforak56europaminskaravfallet2022.5.7c773a8718383a81ab1f33f.html

Anmälningsformulär, https://new.memlin.com/view/62a9c61926c464
Frågor kan mejlas till kretsloppslandet@orebro.se

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/22, 23/11/22, 24/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: Circular and Sustainable Textiles

Help the world,
share this action!

Related actions