MINDRE SVINN – MER MAT (webbinarium)

Info

WHAT will be done

Description:

Vi bjuder in till ett webbinarium som syftar till att inspirera personer på kommunen (inspektör, renhållare, miljöstrateg, miljöchef, kostchef), i länet (kostchef, miljöstrateg) eller i landstinget (kostchef, miljöstrateg) att starta matsvinnsprojekt.

Webbinarieinnehåll
Programmet kommer bland annat innehålla: varför ska man jobba med matsvinnsprojekt, goda exempel från tidigare Europa minskar avfallsveckor och exempel från aktuella matsvinnsprojekt, konkreta tips och verktyg, samt resultat från myndigheternas gemensamma matsvinnskampanj.

Webbinariet går också att se i efterhand på Naturvårdsverkets webb.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Stockholm
Prostgatan
2
211 25

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Avfall Sverige
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.avfallsverige.se
Project leader

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions