Mobilna akcija zbianja nevarnih odpadkov

Info

WHAT will be done

Description:

Ob letošnjem Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, ki bo na temo zmanjševanja nevarnih odpadkov potekal od 17. do 24. 11. po vsej Sloveniji, bomo na Kolodvorski ulici za glasbeno šolo na Vidmu v Krškem postavili mobilno zbiralnico nevarnih odpadkov. Na standardni lokaciji, kjer tudi običajno v tovrstnih akcijah prevzemamo nevarne odpadke, bomo od izvirnih povzročiteljev brezplačno sprejemali nevarne odpadke in jih ob tem ozaveščali o mogočih zamenjavah za njih, s ciljem zbrati čim manj nevarnih odpadkov. Povabili bomo tudi osnovne šole in vrtce in jih ob tej priložnosti seznanili z obravnavano problematiko.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Krško
Kolodvorska ulica
2
8270

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.kostak.si/
po telefonu in po e-pošti

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions