Nätverksträff, förebyggande

Info

WHAT will be done

Description:

Avfall Sverige arrangerar en träff för Avfall Sveriges förebyggande-nätverk, som är en blandad skara personer som på ett eller annat sätt jobbar med förebyggande. Det är alltså inte ett öppet seminarium.

Vi kommer att bjuda in personer som jobbat praktiskt och framgångsrikt med att förebygga avfall, framför allt i offentliga organisationer, med visst fokus på att förebygga elavfall. Syftet är att informera om resultat från genomförda projekt, inspirera och ge tillfälle till nätverkande. Träffen hålls på Ekocentrum, och deras utställning kan ge ytterligare perspektiv på frågan om resurshushållning.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Göteborg
Aschebergsgatan
44
411 33

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Avfall Sverige
# Association/NGO

How can you get in contact:

www.avfallsverige.se

Karin Jönsson
karin.jonsson@avfallsverige.se
Phone +46 40 356617

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions