“Ne mérgeskedj emberke!”

Info

WHAT will be done

Description:

A Szolnok Városi Kollégium Tiszaparti Tagintézménye csatlakozik a 2018. évi Hulladékcsökkentési Héthez. Tagintézményünk a Neumann János Egyetem Szolnoki Gazdálkodási Karának kollégiumában m?ködik, mint középiskolai kollégium. Kilencvenhárom tanulónk közel 40%-a Szolnok város különböz? sportegyesületeiben sportol, versenyez. Pedagógiai munkánkban jelent?s szerepe van az egészséges életmódra és a környezettudatosságra nevelésnek. 2017 novemberében tagintézményünk elnyerte a „Fogyasztói Tudatosságra Nevel? Iskola” címet. 2018 szeptemberében pedig az „ÖKO Iskola” címet. A tematikus csoportfoglalkozásokon megismertetjük a tanulókat a szelektív hulladékgy?jtés és a környezettudatos életmód fontosságával. A szemetet szétválogatva, a PET palackokat és kupakokat külön gy?jtjük. Részt vettünk a TeSzedd mozgalom akciójában, a kollégium közvetlen környezetének szépítésében. A képz?m?vészeti szakkör tagjai hulladékból és csomagoló anyagból készítenek dísztárgyakat.
A mostani akció a „veszélyes hulladékok keletkezésének megel?zése” témakörében kerül megrendezésre, melynek célja a tanulók szemléletformálása, az ismeretek gyarapítása gyakorlati tevékenységekkel. Címe: „Ne mérgeskedj emberke!”

Az akció leírása:
A projekt a kollégiumunkban kerül megrendezésre.
A tematikus csoportfoglalkozás keretében a négy tanulócsoport megismerkedik a veszélyes hulladékokkal, ezek kezelésével és a környezetvédelemi összefüggéseivel. Ennek során a kollégium tanulói megismerkednek az emberi tevékenységek környezeti hatásaival. Majd csoportonként interaktív módon fedezik fel a tisztítószerek házipraktikákkal való helyettesítését, amit ki is próbálhatnak kollégiumi lakókörnyezetükben (saját szobáikban). Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók elvigyék a megszerzett ismereteket családjaikhoz.
A következ? alkalommal az informatika szakkörön készült, a témához kapcsolódó animációs filmet alkotó fiatalok bemutatják a tanulóközösségnek.
Lehet?ség nyílik az érdekl?d?k számára a képz?m?vészeti szakkörös tanulók vezetésével „kupakmozaik” készítésére is.
Vetélked?t tervezünk a környezetvédelem és a veszélyes hulladék témájában. A kollégium tanulói a veszélyes hulladék kezelési totó kitöltésével, egymással versengve er?síthetik meg a szerzett tapasztalatikat, tudásukat. A játékban részvev? tanulókat az egészséges életmódnak és a hulladék csökkentésnek is megfelel?, a helyi piacon beszerzett gyümölcsökkel jutalmazzuk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szolnok
Mártírok útja
8.
5000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szolnok Városi Kollégium Tiszaparti Tagintézménye
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://tagint4.kollegium-szolnok.sulinet.hu/
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

Thuesday,20/11/2018, 21/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible wasteWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions