Ne várj a holnapra, tegyél érte.

Info

WHAT will be done

Description:

Ötletek kidolgozása a keletkezõ hulladék mennyiségének csökkentésére, részben a lakosoknak meghirdetett versenypályázaton és workshop-on keresztül, részben pedig az iskolás korú gyerekeknek meghirdetett étel-hulladék mérésén keresztül. A településen fél évvel ezelõtt elkezdett szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítését szeretnénk folytatni, valamint kiemelten fontosnak tartjuk megmutatni a lakosoknak, hogy milyen egyszerû módszerekkel tudják csökkentetni a hulladék mennyiségét. A felnõtt lakosságnak meghirdetett versenypályázat célja a lakosok figyelmének felkeltése a probléma iránt, az ötletek összegyûjtése. A workshop-on kerül sor a beküldött ötletek értékelésére, a legjobbak kiválasztására, a témához kapcsolódó elõadások megtartására és kötetlen beszélgetésre a jelen levõkkel. Az iskolásoknak meghirdetett program is több célt szolgál. Általános tapasztalat, hogy a menzán nagy mennyiségû ételhulladék képzõdik. Ennek nem feltétlenül az az oka, hogy nem jó az étel minõsége. A gyerekek sietnek, más dolog eltereli a figyelmüket, vagy nem igazán szeretik az aznapi menüt. A program feladata, hogy az iskolások figyeljenek oda tudatosan, hogy milyen az étel, ne hagyjanak annyi maradékot maguk után és az egész hulladékkeletkezési folyamatot kövessék az iskolában és otthon is. A mérési lapokon rögzítésre kerül, hogy az iskolások szerint milyen volt az étel, milyen mennyiség maradt a tányéron, az mennyibe kerülhet árban kifejezve, mi lesz a maradékkal és tehetnek javaslatot a hulladék csökkentésére. Párhuzamosan végeznék a méréseket otthon és az iskolában. Terv szerint a legaktívabb osztály ajándékot kapna az önkormányzattól. A Hulladékcsökkentési Hetet követõen sor kerül a mérési lapok kiértékelésére. Reméljük, hogy mindez az önkormányzat részére is eredményes lesz, mivel ötleteket, javaslatokat nyerhetünk arra vonatkozóan, hogy javítsuk a menza mûködését, vagy hogyan csökkentsük a lakosság hulladékkal kapcsolatos költségeit.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Sáránd
Nagy u.
44
4272

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Sáránd Község Önkormányzata
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.sarand.hu
jegyzõ

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions