Nem minden hulladék szemét! Te tudtad ezt, Mami?

Info

WHAT will be done

Description:

A projekt címe: Nem minden hulladék szemét! Te tudtad ezt, Mami?
Intézményünk háromszoros Zöld Óvodaként az újra használat és a szelektív hulladékgyûjtés mellett a Ne vásárolj semmit naphoz is kapcsolódik heti projektjében. Fontos szempont óvódásaink szokásrendszerének alakítása mellett közvetett hatással lenni családjuk szokásrendszerére is.
Megelõzõ tevékenységeink:
1. A gyermekekkel az udvari levelek rendszeres gereblyézése és komposztálása, a papír hulladék szelektív gyûjtése csoportszobában, stb.
2. Papír hulladék és elektronikai hulladékgyûjtési akció megelõzõ két hétben.
3. Óvodánkban régi hagyomány, hogy nagyszülõk napján kis mûsorral és ajándékkal, valamint közös játékkal köszöntjük a mamikat és papákat. Projekt hetünket megelõzõen az óvodai csoportok úgy köszöntik és látják vendégül a nagyszülõket, hogy egyéni érdeklõdésének megfelelõen felhasználnak valamilyen otthonról bekért hulladékot, és a nagyszülõkkel együtt alakítanak ki belõle használatai és dísztárgyakat.
A projekt tevékenységei:
1. A keletkezett produktumokból kiállítást készítünk a projektcsökkentõ hetünkön.
2. Játszóházat tervezünk hulladékok felhasználásával az óvodaudvaron: pl. kupakkirakó, PET palack kugli, doboz építõ, stb.
3. Ne vásárolj naphoz kötõdõen elõbb a tudatos vásárlásra helyezzük a hangsúlyt, pl. egészséges ételek vásárlása, kosár és textilszatyor használat, stb. Majd pénteken „nem nyitunk boltot a csoportban”, hiszen van otthon minden! – jelképesen.
4. Alapítványunk segítségével óvodánk emblémájával díszített textil szatyrot készíttetünk, amelyet alapítványunk támogatásával a szülõk megválthatnak, hazavihetik, használhatják.
Intézményünk nevelésében igyekszünk a hitelességet képviselni és a kampányszerûséget elkerülni, ezért is fontosak a folyamtok, például a hulladékok felhasználása adventi barkácsolás, csoport díszítés idején is.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Nagykanizsa
Rózsa u.
7
8800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rózsa Székhelyóvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.nkkozpontiovi.hu
tagóvoda vezetõ

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 25/11/2015, 27/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions