Nettoyage du Coeur Vert: aux ânes citoyens/Schoonmaak van het Groene Hart : een wijsheid van de ezel

Info

WHAT will be done

Description:

La commune de Ganshoren, en collaboration avec ses services Agenda 21, Environnement, Propreté et Prévention vous invite à découvrir le quotidien de deux de ses courageux agents poilus.

Venez les aider à redonner un nouveau souffle au poumon vert du centre de la commune et réfléchir aux “déchets” de demain.

RDV: 13h45 chemin du Coeur Vert – 1083 GANSHOREN

De Gemeente Ganshoren, in samenwerking met de diensten Agenda 21, Leefmilieu, Openbare Netheid en Preventie, nodigt U uit om de alledaagsheid van twee van zijn moedige agenten te ontdekken.

Kom hen helpen om een nieuwe adem te geven aan de groene long van het centrum van de Gemeente en om over het « afval » van morgen na te denken.

Afspraak: 13u45 groen hart weg – 1083 GANSHOREN

Afspraak: 13u45 groen hart weg – 1083 GANSHOREN

Location

WHERE it will take place

Country:

Belgium
- Brussels

Address:

Ganshoren
Coeur Vert
26
1083

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Commune de Ganshoren
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.ganshoren.be

Contact: Aurélien Linclau - alinclau@ganshoren.irisnet.be - 024640548
Delphine Lecomte - dlecomte@ganshoren.irisnet.be - 024640568

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions