Nevarni odpadki: razstrupite svoje gospodinjstvo

Info

WHAT will be done

Description:

Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki so škodljivi za ljudi in živali in je treba z njimi ravnati še posebej pazljivo. Najpogostejši nevarni odpadki, ki jih imamo doma, so zdravila, baterije, ostanki barv, lakov in topil, pesticidi in nekatera čistila. Takšni izdelki so navadno označeni s simboli, ki so obkroženi z rdečim oziroma oranžnim štirikotnikom. Z nepremišljenim ravnanjem z nevarnih odpadkov lahko povzročimo hudo škodo – zastrupimo okolje in ogrozimo lastno zdravje ter zdravje drugih. V nevarnih odpadkih so namreč različne nevarne snovi, med njimi litij, kadmij, različne kisline, vnetljive tekočine itd. Te snovi lahko poškodujejo oči in dihala, povzročijo kronična obolenja, raka. Baterije, embalaže čistil in barv ter pesticidi lahko močno onesnažijo podtalnico, vir naše pitne vode.

Snaga Ljubljana bo v okviru ETZO v zbirnih centrih in v premični zbiralnici občane ozaveščala, kako pravilno ravnati z nevarnimi odpadki ter jih spodbujala, da bi izbirali do okolja in sebe bolj prijazne izdelke, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. Občanom bomo predstavili možnosti in alternative, z njimi delili napotke ter namige za preproste nadomestke, s katerimi bi se lahko izognili uporabi nekaterih nevarnih snovi.
O pomembnostih premišljenega ravnanja s tovrstnimi odpadki ter s prakničnimi napotki za zmanjševanje uporabe izdelkov, ki vsebujejo nevarnih snovi, bomo pisali na spletnih straneh ter družbenih omrežjih.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Povšetova ulica
2
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Snaga Ljubljana
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.snaga.si

Snaga Ljubljana
Poveštova ulica 6
1000 Ljubljana

T: 01 477 96 00
E: snagalj@snaga.si
FB: www.facebook.com/SnagaLjubljana

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018, 24/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions