NEVARNI VSILJIVCI

Info

WHAT will be done

Description:

Na predstavitvenem prostoru bomo razstavili vsakodnevne predmete in živila in mednje umestili nevarne odpadke. Cilj prikaza je, da na plastičen in nekoliko provokativen način pokažete, da nevarne snovi ne sodijo med vsakodnevne predmete in živila, saj so zdravju in okolju škodljive, ravno tako kot nevarni odpadki ne sodijo med ostale komunalne odpadke in embalažo.

Predstavitev bomo izvedli na tržnem prostoru, kjer je frekvenca ljudi največja. O tem bomo obvestili tudi lokalne šole in vrtce in jih povabili k ogledu.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Domžale
Ljubljanska cesta
73
1230

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
# Business/Industry

How can you get in contact:

www.prodnik.si
info@jkp-prodnik.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions