New life to clothes

Info

WHAT will be done

Description:

Zbiramo rabljena oblačila in obutev z namenom ponovne uporabe in predelave. Akcija bo izvedena na lokaciji pred našim skladiščem, kamor bodo ljudje lahko prinesli oblačila in obutev, ki je ne potrebujejo več. Zbrana oblačila in obutev bomo presortirali. Oblačila, ki so primerna za ponovno uporabo bomo namenili v ponovno uporabo, tista, ki niso primerna za ponovno uporabo bomo predelali v čistilne krpe za industrijsko rabo, delež zbranega tekstila pa bomo donirali za pomoč živalim (zavetišča, društva). Vsak, ki bo prinesel vsaj 10 kg oblačil bo prejel simbolično darilce in letak s ključnimi informacijami o pomembnosti odgovornega ravnanja z oblačili, obutvijo in tekstilom na splošno.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Škofja Loka
Kidričeva cesta
75
4220

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Recikliranje tekstila, Hafner Bogdan s. p.
# Business/Industry

How can you get in contact:

tel. št.: 041 756 766 (Bogdan) 041 205 241 (Manca)
e-mail: recikliranje.tekstila@gmail.com

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/22, 20/11/22, 21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22, 26/11/22, 27/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions