ODLOČITE SE: 10 MAJIC ZA 2€ ALI 1 MAJICA ZA 20€?ODLOČITE SE: 10 MAJIC ZA 2€ ALI 1 MAJICA ZA 20€?

Info

WHAT will be done

Description:

Akcija bo pomembna za promocijo in izvajanje konkretnih ukrepov, ki bodo sledili zaradi trajnostnih odločitev javnosti za spremembo vedenja in odločanja, kar bo prispevalo k obvladovanju podnebnih sprememb. Javnost se sedaj odloča na osnovi pomanjkanja informacij in prekritih dogajanj, ki povzročajo podnebne spremembe in velika onesnažanja. Z izvedbo aktivnosti bodo na osnovi lastne odločitve tudi vedeli, kaj podpirajo, kako se bodo odločali pri nakupih in kako bodo oblikovali družbo prihodnosti.

Metode za izvedbo:

ODLOČITE SE: 10 MAJIC ZA 2€ ALI 1 MAJICA ZA 20€?

Kako: za namen izvajanja te aktivnosti bomo z mobilno predstavitvijo prikazali pravo ceno kosa oblačila, kot je majica. Na mobilni reuse mizi bomo imeli kup različnih majic in najprej obiskovalce spraševali, kako se bi odločili za nakup, možnost izbire bo: 10 majic za 2€ ali 1 majica za 20€.
Po njihovi odločitvi jim bomo prikazali video na prenosem računalniku, ki prikazuje žalostne zgodbe izkoriščenih otrok in žensk v tekstilni industriji in onesnaženost okolja, ki ga povzoča z odmetavanjem odpadkov v okolje, neočiščenimi odpadnimi vodami emisijami ter posledično TGP, ki povzročajo podnebne spremembe. Po ogledu videa jih bomo ponovno vprašali, kako se bodo odločili za nakup.
Za lokalne skupnosti je pomembo, da so občani ozaveščeni o pravi ceni, tudi zato, da se bodo lažje odločali za lokalno samookrbo in lokalne produkte ter storitve.
Posneli bomo tudi video in ga objavili na družbenih omrežjih.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Slovenske Konjice
Tattenbachova
5d
3210

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://www.orz.si/
E-pošta: orz@siol.com; Telefon: 041 634 594; Facebook: https://www.facebook.com/OkoljskoRaziskovalniZavod

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions