ODLOČ(Ž)I PRAVILNO

Info

WHAT will be done

Description:

• Na šoli bomo opravili redno tedensko čistilno akcijo okolice šole po oddelkih.
• V tednu ETZO bomo med glavnimi odmori organizirali igrico ODLOČ(Ž)I PRAVILNO, s katero bomo vse učence opomnili ali naučili, kako pravilno odlagamo odpadke.
• K sodelovanju bomo povabili Ekološko društvo Slovenj Gradec, ki nam bodo predstavili primere dobre prakse ponovne uporabe in predelave odpadkov.
• Po šoli in kraju bomo izobesili letake – plakate, ki bodo opozarjali učence, delavce šole in krajane na ETZO ter spodbujali k zmanjševanju in ponovni uporabi odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Šmartno pri SLovenj Gradcu
Šmartno
69
2383

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://ossmartnoprisg.splet.arnes.si/
/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions