Odpad je zakladOdpad je zaklad

Info

WHAT will be done

Description:

Cilj akcije je, da skupaj z otroki proučimo in uredimo Eko koše za ločeno zbiranje odpadkov, da iz odpadkov izdelamo igrače, ki jih bomo ponovno uporabili, organiziramo in speljemo čistilno akcijo na našem igrišču ter organiziramo in izvedemo zbiralno akcijo starega papirja. Preko dejavnosti, ki se bodo odvijale tekom tedna, želimo seznaniti otroke, starše in ostale udeležence, kako pomembno je, da racionalno ravnamo z odpadki in mnoge zavržene stvari uporabimo na drugačen način.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Velenje
Pohorskega bataljona
14
3320

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrtec Jakec Pesje
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://vrtec-velenje.si/
E-pošta: jakec@vrtec-velenje.si; Telefon: 03 58 66 260

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions