ODPADKI NISO KAR SMETIODPADKI NISO KAR SMETI

Info

WHAT will be done

Description:

Namen projekta: – otroke seznanjati in ozaveščati o nujnosti zmanjševanja količine odpadkov, – otroke seznaniti z ločevanjem in recikliranjem odpadkov, – otrokom predstaviti ponovno uporabo odpadnih materialov (Odpadkom dajemo novo življenje – Eko projekt) Cilji: – Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave. – Otrok sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov in ponovni uporabi ali predelavi ter sodeluje v pogovoru o posledicah kopičenja odpadkov za okolje in zdravje. Dejavnosti za otroke: – urejanje EKO KOTIČKOV v garderobah – izdelava košev, plakatov, piktogramov za ločeno zbiranje odpadkov – izdelava različnih izdelkov, igrač, didaktičnih iger, okraskov, daril iz odpadnega materiala (Odpadkom dajemo novo življenje) – prebiranje knjig, zgodb na temo (Slikanica »Mesečeve sanje« – M. Pešak) , pogovor – jutranje razgibavanje z odpadnim materialom (škatle, škatlice, tulci, zamaški…), vadbena ura »Ločevanje odpadkov« – čistilna akcija (očistimo vrtčevsko igrišče, okolico vrtca, gozdno igralnico, pot do gozdne igralnice…)

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia
Slovenia

Address:

Velenje
Šlandrova cesta
11
3320

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrtec Velenje, enota Tinkara
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://vrtec-velenje.si/
E-pošta: tinkara@vrtec-velenje.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions