ODPADKI

Info

WHAT will be done

Description:

Pri pouku bomo izvedli bomo delavnico o odpadkih. Kako jih zmanjšati, zakaj in kako jih ločujemo, kako jih lahko ponovno uporabimo. Udeleženci bodo najprej poslušali navodila, si ogledali informativne/poučne filme, ter na temo izdelali plakate. Razdelilli se bodo v skupine. Ena skupina bo izdelala plakat o ločevanju odpadkov, druga o recikliranju in tretja o zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Celje
Ljubljanska cesta
17
3000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Šolski center Celje: šola za storitvene dejavnosti in logistiko
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://sdl.sc-celje.si/
T: +386 3 428 22 12, e-pošta: sdl@sc-celje.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2018, 21/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions