Odpadkom dajemo novo življenjeOdpadkom dajemo novo življenje

Info

WHAT will be done

Description:

Vrtec Ledina je že vrsto let vključen v mednarodni program Ekošola in celo leto sodelujemo v eko projektu »Odpadkom dajemo novo življenje«. V ETZO bomo dali poudarek na pravilnem ločevanju odpadkov (papir in embalaža, bio odpadki), eko detektivi (skupina 5-6 let) bodo po vrtcu preverjali, ali so odpadki v koših pravilno razvrščeni. Prav tako bomo v ETZO izdelovali izdelke za novoletni bazar, kjer bomo ponovno uporabili odpadno embalažo – steklene kozarce (od kumaric, marmelad … ) za svečnike in snežne krogle,  zamaške za družabne igre, časopisni papir za voščilnice, stare majice za vrečke … V tem času se bomo igrali z igrami, ki smo jih v prejšnjih letih izdelali iz odpadnega materiala in z igrami, ki spodbujajo učenje pravilnega razvrščanja in ločevanja odpadkov. O akciji bodo starši obveščeni preko Eko kotička na glavnem vhodu vrtca, strokovni delavci pa bodo izvedene aktivnosti dodali na Padlet in si tako izmenjali ideje.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Čufarjeva ulica
14
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrtec Ledina
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.vrtec-ledina.si/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions