Okosító hulladék

Info

WHAT will be done

Description:

Szelektív hulladékgy?jtésre és újrahasznosításra nevelés során a

pozitív, példaérték? szokásokat népszer?sítünk, a hulladék anyagok felhasználásával.

Kreativitást,nyitottságot és együttm?ködést fejlesztünk.

Emlékeztetjük az embereket a termékek „második életére”.

A célunk az emberek bátorítása, ösztönzése arra, hogy vásárlás helyett inkább használják fel a hulladékaikat.

” Okosító hulladék” = tantárgyi prezentáció készítése a gyerekekkel.

Környezeti nevelés kapcsán egy Magyarország térkép elkészítése, melyen a megyéket ábrázoljuk a hozott hulladék rongyok felhasználásával.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Nagydobsza
Hunyadi u.
1.
7985

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2017, 22/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions