OPUSTI TISK, OHRANI LIST – PIJEMO VODO IZ PIPE!OPUSTI TISK, OHRANI LIST – PIJEMO VODO IZ PIPE!

Info

WHAT will be done

Description:

OPUSTI TISK, OHRANI LIST

V podjetju Kovod Postojna (pa tudi širšo javnost bomo nagovarjali) k varčni porabi papirja. V podjetju bomo namestili prijazna in spodbudna sporočila, dodali priporočilo v elektronske naslove, omejili dostop do tiskalnika s kodami posameznikov, uvedli štetje porabe papirja…

PIJEMO VODO IZ PIPE!

Zaposlene in širšo javnost, posebno organizacije bomo spodbujali k pitju vode iz pipe, ki je naša naravna in nepogrešljiva dobrina, za katero podjetje odgovorno in kakovostno skrbi.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Postojna
Jeršice
3
6230

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

KOVOD POSTOJNA, D.O.O.
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.kovodpostojna.si/

E-pošta: novinarji@kovodpostojna.si,
Telefon: 031/007483
Družbena omrežja: FB profil – Kovod Postojna

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions