Ozaveščanje o preprečevanju nastajanja in ravnanju z odpadki

Info

WHAT will be done

Description:

Družba Slopak bo na spletni strani www.slopak.si in na FB strani Ločujem odpadke https://www.facebook.com/SlopakLocujemOdpadke prebivalce ozaveščala o preprečevanju nastajanja nevarnih in drugih vrst odpadkov ter kako pravilno ravnati z njimi v primeru, da odpadki vseeno nastanejo.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Vodovodna cesta
100
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Slopak d.o.o.
# Business/Industry

How can you get in contact:

www.slopak.si
info@slopak.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018, 18/11/2018, 19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018, 24/11/2018, 25/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions