Paper’s war

Info

WHAT will be done

Description:

Същността на проекта е провеждане на кампания, която ще има състезателен характер. За десет дни участниците ще трябва да съберат възможно най-голямо количество отпадъци от хартия (вестници, списания, книги, тетрадки, брошури и др.). Участникът (училището), който събере най-голямо количество хартиени отпадъци печели състезанието.

В „Хартиената война” могат да участват всички училища разположени на територията на райони: „Източен”, „Северен”, „Южен” и „Западен”. Необходимо е желаещите да изпратят Заявление за участие на email: direkcia_ecologia@plovdiv.bg. В рамките на десет дни училищата заявили участие следва да събират отпадъци от хартия. Кампанията приключва със събиране и извозване на събрания отпадък. За тази цел специално назначена комисия ще обходи участващите училищата, за да претегли отпадъците, опише резултатите и транспортира събраната хартия. След обобщение ще бъдат обявени победителите.
За тези, които са събрали най-много хартия са предвидени награди, съответно за първо, второ и трето място.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

Plovdiv
Stefan Stambolov Sqr.
1
4000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Municipality Plovdiv
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.plovdiv.bg
direkcia_ecologia@plovdiv.bg phone. 032/656 754

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions