PEDENJAKCIJA

Info

WHAT will be done

Description:

V tednu Zmanjševanja odpadkov se bodo otroci preko didaktičnih iger poučili o pravilnem ločevanju odpadkov. Sprehodi po okolici vrtca bodo namenjeni iskanju ekoloških otokov ter samo spoznanje in uporabo le teh. Otroci bodo aktivno vključeni v pogovor o zmanjšanju odpadkov ter ponovni uporabi zavrženih stvari. Izdelali bodo plakate ter svoje spoznanje predajali mlajšim otrokom. Skupine bodo v tem tednu odstranile vse komercialne igrače, ponudili jim bomo nestrukturiran odpadni material iz katerega bodo ustvarjali, preizkušali ter jim vdihnili novo življenje. Nastale bodo didaktične igre, igrače, glasbila, dekoracije,…

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Ljubljana
Kašeljska cesta
125
1000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrtec Pedenjped
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://www.vrtec-pedenjped.si/pedenjhisice/pedenjcarstvo
Pedenjcarstvo@vrtec-pedenjped.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions