Plasticvrije Week

Info

WHAT will be done

Description:

Gedurende de plasticvrije week proberen we de werknemers in te lichten over de problemen omtrent de plastic afvalberg (via affiches + blog op intranet). We reiken ook tips en tools aan om hun eigen plastic verbruik te verminderen. Dag 1: Introductie over de plasticvrije week en uitdelen van gift onder de werknemers om het plastic verbruik te verminderen in de refter: boc ‘n rolls (duurzame boterhamzakjes) + kleine vragenlijst over plastic Dag 2: Een quiz over plastic Dag 3: Film over plastic (met Fr ondertitels) Dag 4: Film met NL ondertitels Dag 5: Bedanken voor inzet + resultaten enquête

Location

WHERE it will take place

Country:

Belgium
- Brussels

Address:

1060
13
Hollandstraat
1060

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Test-Aankoop
# Association/NGO

How can you get in contact:

testaankoop.be
Online Marketeer

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2015, 24/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions