Poalets per als residus orgànics

Info

WHAT will be done

Description:

El Consell de Mallorca lliurarà a les persones interessades un poalet de deu litres de capacitat per facilitar la separació en origen de la fracció orgànica dels residus, especialment als municipis que tenen un sistema de recollida selectiva porta a porta.

Elsa destinataris són les persones residents a qualsevol municipi de Mallorca amb la limitació d’un poalet per a cada unitat familiar.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 3 de novembre de 2017.

En acabar el termini de sol·licitud dels poals, la consellera del Departament de Medi Ambient resoldrà sobre la concessió. En el cas de manca de poalets per a totes les persones sol·licitants, el criteri de concessió és la data d’entrada de les sol·licituds.

Els poalets es poden recollir a la seu del Consell de Mallorca del carrer del General Riera, 111, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Totes les persones que sol·liciten els poalets poden participar en el sorteig d’un compostador de residus.

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- _other spanish regions

Address:

Palma de Mallorca
General Riera
111
07230

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Consell de Mallorca
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.conselldemallorca.net/residus

971173665
https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=17517

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2017, 19/11/2017, 20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017, 25/11/2017, 26/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions