POMISLI, PREDEN ZAVRŽEŠ

Info

WHAT will be done

Description:

Na šolsko igrišče, kjer se tudi po končanem pouku zadržuje veliko uporabnikov, bomo namestili posebno leseno tablo, na kateri bodo izobešena manjša vedra, v katera bo možno pospravljati odpadke. Tabla bo opremljena tudi z informativnimi napotki za uporabo in praktičnimi nasveti za pravilno ločevanje in zmanjšanje količine odpadkov. Na ta način bomo dosegli dva cilja:
– zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk za smeti, ki smo jih uporabljali so sedaj;
– k dnevnemu čiščenju igrišča se bodo lažje vključili tudi ostali uporabniki, ne le učenci naše šole.

V ETZO bomo med glavnimi odmori v avli šole organizirali delavnice Izdelava ekoloških čistil. Delavnice bodo izvajali zaineresirani učenci, udeležencem pa bodo na voljo tudi recepti, da bodo podobno lahko naredili tudi sami doma. Recepti bodo objavljeni tudi na spletni strani šole.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
Šmartno
69
2380

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.ossmartno-sg.si/
e-pošta: turkica.peterca@gmail.com

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions