Ponovna uporaba

Info

WHAT will be done

Description:

Zbirali bomo odslužen tekstil, ki ga bomo odlagali v ta namen postavljen zabojnik. Zbirali bomo odpadne baterije, katerih nevarne snovi lahko s pravilno obdelavo recikliramo. Zbirali bomo tonerje in kartuše. Zbirali bomo odpadni papir.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Vodice
Ob šoli
2
1217

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Vodice
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.os-vodice.si
Telefonska številka šole: 01 832 41 95

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions

Ponovna uporaba

Info

WHAT will be done

Description:

Zbirali bomo odslužen tekstil, ki ga bomo odlagali v ta namen postavljen zabojnik. Zbirali bomo odpadne baterije, katerih nevarne snovi lahko s pravilno obdelavo recikliramo. Zbirali bomo tonerje in kartuše. Zbirali bomo odpadni papir.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Vodice
Ob šoli
2
1217

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Osnovna šola Vodice
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.os-vodice.si
Telefonska številka šole: 01 832 41 95

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions