Preprečevanje nastajanja nevarnih odpadkov

Info

WHAT will be done

Description:

Skupaj s posameznimi srednjimi šolami bomo prikazali oziroma predstavili projektne naloge ter idejne rešitve, kako preprečevati nastajanje nevarnih odpadkov. Podjetje bo prikazalo pravilno ločevanje nevarnih odpadkov, posebej bomo pozorni na dejstvo, da se med odpadno embalažo še vedno znajde preveč nevarnih odpadkov.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Murska Sobota
Noršinska ulica
12
9000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

SAUBERMACHER- KOMUNALA MURSKA SOBOTA
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.saubermacher-komunala.si
info@saubermacher-komunala.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions