Preudarno z odpadki

Info

WHAT will be done

Description:

Na naši šoli potekajo zbiralne akcije skozi celo šolsko leto. Zbiranj epoteka skupaj s podružnično šolo Pertoča in vrtcem. Ločeno zbiramo plastične zamaške, kartuše, tonerje itd. Na izbrani dan, 22. 11. bomo posebno pozornost namenili pomenu ločevanja odpadkov, zmanjševanju njihovega nastajanja in ohranjanju čistega okolja. V ta namen bomo zdelali plakate, predstavitve za šolski projekotr ter napisali prispevek za lokalne novice

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Rogašovci
Sveti Jurij
13
9262

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OŠ Sveti Jurij
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://ossvetijurij.splet.arnes.si/
sluga.katarina@gmail.com

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions